Słownictwo techniczne 5 / 5

fiszki - angielski

Reklama

Słownictwo techniczne 5 / 5 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Słownictwo techniczne 5 / 5.

bieżący katalog | current directory

nawiasy kwadratowe | square brackets

infrastruktura | infrastructure

zasięg | scope

metoda rozszerzająca | extension method

hermetyzacja | encapsulation

pole prywatne | private field

walidacja | validation

metoda anonimowa | anonymous method

zapobiegać | prevent

przetwarzanie żądania | processing the request

Słownictwo techniczne 5 / 5 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P