Dokumentacja - przydatne słownictwo 3 / 4

fiszki - angielski

Reklama

Dokumentacja - przydatne słownictwo 3 / 4 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Dokumentacja - przydatne słownictwo 3 / 4.

klasa A definiuje metodę o nazwie Method1 | class A defines a method named Method1

zapewnienie alternatywnej implementacji | providing an alternate implementation

zamiar | intent

warunki wstępne | prerequisites

pobieranie danych z internetu | retrieving data from the web

funkcjonalność aplikacji | functionality of the application

osiągnąć | to achieve

porozrzucany | scattered

podejście | approach

czerpać korzyści z | taking advantage of

eliminować potrzebę | eliminate the need

wykonywać kontrole | perform checks

Dokumentacja - przydatne słownictwo 3 / 4 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P