Słownictwo techniczne 2 / 5

fiszki - angielski

Reklama

Słownictwo techniczne 2 / 5 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Słownictwo techniczne 2 / 5.

konstruktor statyczny | static constructor

zainicjować | initialize

dane statyczne | static data

utworzenie nowej instancji | creating a new instance

finalizator | finalizer

instancja | instance

inni członkowie | other members

widoczny | visible

dostępność | accessibility

niejawne dziedziczenie | implicit inheritance

zależności | dependencies

punkt końcowy | endpoint

Słownictwo techniczne 2 / 5 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P