Słownictwo techniczne 3 / 5

fiszki - angielski

Reklama

Słownictwo techniczne 3 / 5 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Słownictwo techniczne 3 / 5.

widoczność | visibility

zagnieżdżony | nested

skompilować | compile

błąd kompilatora | compiler error

niedostępny | inaccessible

poziom ochrony | protection level

interfejs | interface

nadpisanie | override

abstrakcyjny | abstract

implementacja klasy bazowej | base class implementation

słowo kluczowe | keyword

implementować | implement

Słownictwo techniczne 3 / 5 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P