Dokumentacja - przydatne słownictwo 1 / 4

fiszki - angielski

Reklama

Dokumentacja - przydatne słownictwo 1 / 4 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Dokumentacja - przydatne słownictwo 1 / 4.

wspierać | support

pozwalać na | allow to

następujący | following

zależeć | depend

oddziaływać | affect

następujący przykład | following example

próba | attempt

domyślnie | by default

w niektórych przypadkach | in some cases

wymagać | require

dotyczy tylko | applies only to

wskazać | indicate

Dokumentacja - przydatne słownictwo 1 / 4 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P