Dokumentacja - przydatne słownictwo 2 / 2

fiszki - angielski

Reklama

Dokumentacja - przydatne słownictwo 2 / 2 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Dokumentacja - przydatne słownictwo 2 / 2.

rozważać | consider

kawałki kodu | pieces of code

niezbędny | necessary

konwencja | convention

to zależy od ciebie | it's up to you

jak wspomniano powyżej | as mentioned above

główne obawy | major concerns

napotkać problem | encounter a problem

świadomy | aware

złożone zachowanie | complex behavior

osiągnięty poprzez | accomplished by

dwukropek | colon

Dokumentacja - przydatne słownictwo 2 / 2 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P