Dokumentacja - przydatne słownictwo 4 / 4

fiszki - angielski

Reklama

Dokumentacja - przydatne słownictwo 4 / 4 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Dokumentacja - przydatne słownictwo 4 / 4.

uzupełniać | complement

dołączanie | appending

egzekwować | enforce

wywołać pewne zachowania | trigger certain behaviors

Dokumentacja - przydatne słownictwo 4 / 4 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P