Słownictwo techniczne 1 / 5

fiszki - angielski

Reklama

Słownictwo techniczne 1 / 5 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Słownictwo techniczne 1 / 5.

dziedziczyć | inherit

atrybut | attribute

rozszerzać | extend

klasa bazowa | base class

klasa pochodna | derived class

dziedziczenie pojedyncze | single inheritance

definiować | define

hierarchia dziedziczenia | inheritance hierarchy

dostępny | available

typy referencyjne | reference types

zadeklarować zmienną | declare a variable

pozbyć się | dispose of

Słownictwo techniczne 1 / 5 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P