Słownictwo techniczne 4 / 5

fiszki - angielski

Reklama

Słownictwo techniczne 4 / 5 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Słownictwo techniczne 4 / 5.

zdolny do pobierania danych | capable to retrieve data

obsłużyć żądanie | handle the request

przestarzały | obsolete

wersjonowanie | versioning

kompatybilność wsteczna | backwards compatibility

wymiennie | interchangeably

wstrzykiwanie zależności | dependency injection

wzorce projektowe | design patterns

odwrócenie zależności | inversion of control

kontener | container

wbudowany | built-in

drzewo zależności | dependency tree

Słownictwo techniczne 4 / 5 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P