Praca z kodem - popularne zwroty

fiszki - angielski

Reklama

Praca z kodem - popularne zwroty - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Praca z kodem - popularne zwroty.

typ D może dziedziczyć po typie C | type D can inherit from type C

Każda klasa musi zdefiniować własny konstruktor | Each class must define its own constructor

Praca z kodem - popularne zwroty po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P