Pytania - umiejętności miękkie 2 / 2

fiszki - angielski

Reklama

Pytania - umiejętności miękkie 2 / 2 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Pytania - umiejętności miękkie 2 / 2.

Co dla Ciebie oznacza sukces? | What does success mean to you?

Czy preferujesz pracować niezależnie czy jako część zespołu? | Do you prefer working independently or as part of a team?

Co jest twoją najmocniejsza stroną? | What is your greatest strength?

Dlaczego zrezygnowałeś z poprzedniej pracy? | Why did you resign from previous job?

Jak opisałbyś ostatniego pracodawcę? | How would you describe your last employer?

Dlaczego chcesz zmienić pracę? | Why do you want to change your job?

Za co jesteś odpowiedzialny? | What are you responsible for?

Dlaczego chcesz tutaj pracować? | Why do you want to work here?

Co wiesz na temat naszej firmy? | What do you know about our company?

Czym się interesujesz? | What are you interested in?

Pytania - umiejętności miękkie 2 / 2 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P