Pytania ogólne 1 / 2

fiszki - angielski

Reklama

Pytania ogólne 1 / 2 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Pytania ogólne 1 / 2.

Czy możesz mi opowiedzieć o swoim ulubionym projekcie? | Can you tell me about your favorite programming project?

Powiedz mi, jak organizujesz, planujesz i ustalasz priorytety swojej pracy. | Tell me how you organize, plan, and prioritize your work.

Czy lubisz programować? Jeśli tak, dlaczego? | Do you like programming? If yes, why?

Opowiedz mi o projekcie, nad którym pracowałeś i z którego jesteś najbardziej dumny. | Tell me about the project you’ve worked on that you’re most proud of.

Jak aktualizujesz swoją wiedzę programistyczną? | How do you keep your programming knowledge up to date?

Czego nauczyłeś się podczas obecnego projektu? | What lessons have you learned in your current project?

Dlaczego chciałeś zostać programistą? | Why did you want to be a software developer?

Jaki jest największy problem, który napotkałeś w swoich projektach i jak go rozwiązałeś? | What is the biggest problem you have faced in your projects and how did you solve it?

W jakim języku wolisz pisać skomplikowane algorytmy? | What language do you prefer while writing complex algorithms?

Co to znaczy być „profesjonalnym programistą”? | What does it mean to be a "Professional Developer"?

Pytania ogólne 1 / 2 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P