Słownictwo - zarobki, zatrudnienie

fiszki - angielski

Reklama

Słownictwo - zarobki, zatrudnienie - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Słownictwo - zarobki, zatrudnienie.

dostać zapłatę | get paid

pensja | salary

brutto | gross

Słownictwo - zarobki, zatrudnienie po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P