Pytania ogólne 2 / 2

fiszki - angielski

Reklama

Pytania ogólne 2 / 2 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Pytania ogólne 2 / 2.

Jaki był najciekawszy błąd, który naprawiłeś w ciągu ostatnich 6 miesięcy? | What was the most interesting bug that you fixed in the past 6 months?

Czy możesz nam powiedzieć coś o swoim najbardziej udanym projekcie? | Can you tell us something about your most successful project?

Jeśli zrobiłbyś ten projekt jeszcze raz, czy zrobiłbyś coś inaczej? | If you did this project again, is there anything you would do differently?

Czy możesz opisać proces tworzenia oprogramowania? | Can you describe the software development process?

Jakie znasz języki programowania? Jakie są zalety i wady każdego z nich? | Which programming languages do you know? What are the pros and cons of each one?

Co robisz, gdy aplikacja przestaje działać? | What do you do when an application stops working?

Opowiedz mi o sytuacji, w której musiałeś zareagować na negatywne opinie. | Tell me about a situation you've had to respond to negative feedback.

Jaki jest najtrudniejszy aspekt twojego obecnego projektu? | What is the most challenging aspect of your current project?

Jak poradzisz sobie ze zmieniającymi się wymaganiami klienta? | How will you handle a client’s changing requirements?

Jakie umiejętności uważasz za ważne dla programisty? | What skills do you think are important for a software developer?

Pytania ogólne 2 / 2 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P