Pytania formalne - zarobki, praca itp.

fiszki - angielski

Reklama

Pytania formalne - zarobki, praca itp. - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Pytania formalne - zarobki, praca itp..

Kiedy możesz zacząć pracę? | When can you start work?

Czy możemy skontaktować się z twoim poprzednim pracodawcą? | May we contact with your previous employer?

Czy jesteś gotów się przeprowadzić? | Are you willing to relocate?

Jaką minimalną pensję zaakceptujesz? | What is the minimum salary will you accept?

Czym się zajmujesz w obecnej pracy? | What do you do in your current job?

Od jak dawna pracujesz jako programista? | How long have you been working as a programmer?

Ile chciałbyś zarabiać? | How much would you like to earn?

Jakie są twoje kwalifikacje? | What are your qualifications?

Dlaczego zostałeś zwolniony? | Why were you fired?

Dlaczego odszedłeś z pracy? | Why did you quit your job?

Pytania formalne - zarobki, praca itp. po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P