Pytania techniczne

fiszki - angielski

Reklama

Pytania techniczne - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Pytania techniczne.

Co to jest kompilator? | What is a compiler?

Co wiesz o testach jednostkowych? | What do you know about unit tests?

Jaka jest różnica między rozszerzeniami .dll i .exe? | What is the difference between .dll and .exe extensions?

Jaka jest różnica między procesem a wątkiem? | What is the difference between a process and a thread?

Co to jest funkcja rekurencyjna? | What is a recursive function?

Powiedz mi coś o wielowątkowości. | Tell me something about multi-threading.

Co to jest enkapsulacja? | What is encapsulation?

Jaka jest różnica pomiędzy x oraz y? | What is the difference between x and y?

Co to są zmienne? | What are variables?

Co to są wzorce projektowe? | What are design patterns?

Którego wzorca użyjesz do stworzenia złożonego obiektu? | Which design pattern will you use to create a complex object?

Jaka jest różnica między zmiennymi lokalnymi i globalnymi? | What is the difference between local and global variables?

Pytania techniczne po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P