Słownictwo - podstawy

fiszki - angielski

Reklama

Słownictwo - podstawy - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Słownictwo - podstawy.

w dziedzinie, obszarze | in the field of

rozwijać umiejętności | develop skills

współpracować z | cooperate with

zdobywać doświadczenie | gain experience

obowiązki | duties

kompetencje | competencies

poczucie odpowiedzialności | sense of responsibility

pozwalać | allow

w moim przypadku | in my case

porażka | failure

mocne strony | strengths

słabe strony | weaknesses

Słownictwo - podstawy po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P