Dlaczego chcesz u nas pracować?

fiszki - angielski

Reklama

Dlaczego chcesz u nas pracować? - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Dlaczego chcesz u nas pracować?.

Chciałbym kontynuować karierę w waszej firmie. | I would like to continue my career in your company.

W mojej obecnej pracy dużo się nauczyłem, jednak teraz jestem gotowy na nowe wyzwania. | In my current job I have learned a lot, but now I am ready for new challenges

Od zawsze chciałem pracować dla takiej firmy. | It has always been my dream to work for such company.

Chcę zaangażować się w nowe projekty. | I want to get involved in new projects.

Dlaczego chcesz u nas pracować? po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P