Pytania - umiejętności miękkie 1 / 2

fiszki - angielski

Reklama

Pytania - umiejętności miękkie 1 / 2 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Pytania - umiejętności miękkie 1 / 2.

Czy możesz coś o sobie powiedzieć? | Can you tell me something about yourself?

Dlaczego chciałbyś pracować dla naszej firmy? | Why would you like to work for our company?

Czy starasz się o pracę w innych firmach? | Have you applied for other jobs lately?

Jak radzisz sobie z pracą pod presją? | How you handle working under pressure?

Czy mógłbyś opisać swoje mocne i słabe strony? | Could you describe your strengths and weaknesses?

Co Cię motywuje w pracy? | What motivates you at work?

Gdzie widzisz siebie za 3 lata? | Where do you see yourself in 3 years’ time?

Jakie było twoje największe osiągnięcie? | What was your greatest achievement?

Dlaczego powinienem Cię zatrudnić? | Why should I hire you?

Jakie korzyści przyniesiesz naszej firmie? | What benefits will you bring to our company?

Ile chciałbyś zarabiać? | How much would you like to earn?

Pytania - umiejętności miękkie 1 / 2 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P