Zaimki osobowe

fiszki - angielski

Reklama

Zaimki osobowe - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Zaimki osobowe.

Ja | I

Ty | You

On | He

Ona | She

Ono | It

My | We

Wy | You

Oni / One | They

Zaimki osobowe po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P