Liczebniki

fiszki - angielski

Reklama

Liczebniki - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Liczebniki.

pierwszy | first

drugi | second

trzeci | third

czwarty | fourth

piąty | fifth

szósty | sixth

siódmy | seventh

ósmy | eighth

dziewiąty | nineth

dziesiąty | tenth

Liczebniki po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P