Liczby od 10 do 19

fiszki - angielski

Reklama

Liczby od 10 do 19 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Liczby od 10 do 19.

dziesięć | ten

jedenaście | eleven

dwanaście | twelve

trzynaście | thirteen

czternaście | fourteen

piętnaście | fivteen

szesnaście | sixteen

siedemnaście | seventeen

osiemnaście | eighteen

dziewiętnaście | nineteen

Liczby od 10 do 19 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P