Liczby - różne

fiszki - angielski

Reklama

Liczby - różne - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Liczby - różne.

dwadzieścia | twenty

dwadzieścia jeden | twenty-one

dwadzieścia trzy | twenty-three

trzydzieści | thirty

czterdzieści | forty

pięćdziesiąt | fifty

sto | one hundred

sto jeden | one hundred one

dwieście | two hundred

tysiąc | one thousand

Liczby - różne po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P