Miesiące

fiszki - angielski

Reklama

Miesiące - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Miesiące.

styczeń | January

luty | February

marzec | March

kwiecień | April

maj | May

czerwiec | June

lipiec | July

sierpień | August

wrzesień | September

październik | October

listopad | November

grudzień | December

Miesiące po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P