Cyfry od 0 do 9

fiszki - angielski

Reklama

Cyfry od 0 do 9 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Cyfry od 0 do 9.

zero | zero

jeden | one

dwa | two

trzy | three

cztery | four

pięć | five

sześć | six

siedem | seven

osiem | eight

dziewięć | nine

Cyfry od 0 do 9 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P