Urządzenia, kable

fiszki - angielski

Reklama

Urządzenia, kable - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Urządzenia, kable.

przełącznik | switch

ruter | router

okablowanie | cabling

połączenie przewodowe | wired connection

skrętka nieekranowana | unshielded twisted pair cable

serwer | server

skrętka ekranowana | shielded twisted pair cable

kabel koncentryczny | coaxial cable

koncentrator | hub

kabel światłowodowy | fibre-optic cable

karta sieciowa | network card

Urządzenia, kable po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P