Konfigurowanie sieci i sprzętu 1 / 3

fiszki - angielski

Reklama

Konfigurowanie sieci i sprzętu 1 / 3 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Konfigurowanie sieci i sprzętu 1 / 3.

dodatkowa konfiguracja | additional configuration

pasmo | bandwidth

ustawienia początkowe | initial settings

tabela adresacji | addressing table

domyślna konfiguracja | default configuration

dostosowywanie prędkości portu | adjusting port speed

wiele urządzeń | multiple devices

prawidłowo zaprojektowana sieć | properly designed network

zasoby sieciowe | network resources

sekwencja rozruchowa | boot sequence

Konfigurowanie sieci i sprzętu 1 / 3 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P