Słownictwo podstawowe

fiszki - angielski

Reklama

Słownictwo podstawowe - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Słownictwo podstawowe.

adres ip | ip address

chmura | cloud

klient | client

protokół komunikacyjny | communication protocol

protokół internetowy | internet protocol

network adapter | adapter sieciowy

gniazdo | socket

wirtualna sieć prywatna (VPN) | virtual private network (VPN)

rozległa sieć komputerowa | wide area network

protokół przesyłania plików | file transfer protocol

Słownictwo podstawowe po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P