Konfigurowanie sieci i sprzętu 2 / 3

fiszki - angielski

Reklama

Konfigurowanie sieci i sprzętu 2 / 3 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Konfigurowanie sieci i sprzętu 2 / 3.

kabel konsolowy | console cable

kabel zasilający | power cord

topologia | topology

zdalne zarządzanie | remote management

zdalny dostęp | remote access

opis interfejsu | interface description

przeładować urządzenie | to reload device

ruter na patyku | router on a stick

łatwa konfiguracja | easy configuration

rejestr | register

Konfigurowanie sieci i sprzętu 2 / 3 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P