Typy sieci komputerowych

fiszki - angielski

Reklama

Typy sieci komputerowych - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Typy sieci komputerowych.

sieć typu klient – serwer | client - server network

sieć komputerowa | computer network

sieć domowa | home area network

lokalna sieć komputerowa | local area network

sieć typu każdy z każdym | peer-to-peer (P2P) network

sieć kratowa | mesh network

sieć uczelniana | campus area network

wirtualna sieć prywatna (VPN) | virtual private network (VPN)

rozległa sieć komputerowa | wide area network

Typy sieci komputerowych po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P