Konfigurowanie sieci i sprzętu 3 / 3

fiszki - angielski

Reklama

Konfigurowanie sieci i sprzętu 3 / 3 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Konfigurowanie sieci i sprzętu 3 / 3.

awaria systemu | system crash

łączność | connectivity

skonfigurować urządzenia | to configure devices

przeładować router | to reload the router

włączyć interfejs | to enable interface

wysyłać pakiety | to send packets

zestaw tras | a set of routes

odległa sieć | distant network

trasa statyczna | static route

sieć docelowa | destination network

częstotliwość zegara | clock rate

Konfigurowanie sieci i sprzętu 3 / 3 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P