Epidemia - słownictwo

fiszki - angielski

Reklama

Epidemia - słownictwo - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Epidemia - słownictwo.

zagrożenie epidemiczne | epidemic threat

objawy | symptoms

pandemia | pandemic

nosiciel | carrier

zakaźny | contagious

poważna choroba | severe illness

rozpoznać chorobę | diagnose

diagnoza | diagnosis

pacjent zero | patient zero

wirus | virus

okres inkubacji | incubation period

infekować | infect

zainfekowany | infected

infekcja | infection

transmisja | transmission

zakaźna choroba układu oddechowego | contagious respiratory illness

infekcja | infection

Epidemia - słownictwo po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P