Pełne zdania - przykłady użycia słówek

fiszki - angielski

Reklama

Pełne zdania - przykłady użycia słówek - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Pełne zdania - przykłady użycia słówek .

Podobnie jak w przypadku wszystkich chorób wywoływanych przez wirusy, przeziębienia nie można wyleczyć antybiotykami. | Like all diseases caused by viruses, the common cold cannot be cured with antibiotics.

Przenoszenie wielu chorób może być bezpośrednie lub pośrednie. | Transmission of many diseases can be direct or indirect.

Wśród tych, u których wystąpią objawy, większość wyzdrowieje z choroby bez konieczności leczenia szpitalnego. | Among those who develop symptoms, most recover from the disease without needing hospital treatment.

Typowe objawy COVID-19 to gorączka, kaszel i duszność. | Typical symptoms of COVID-19 are fever, coughing, and shortness of breath.

Na szczęście z większością patogenów radzi sobie układ odpornościowy organizmu. | Fortunately, most pathogens are dealt with by the body's immune system.

Podróżni przybywający z zakażonego obszaru byli natychmiast izolowani. | Travellers arriving from the infected area were immediately put in isolation.

Kiedy poznają okres inkubacji, będą wiedzieć, jak długo przetrzymywać ludzi w kwarantannie. | When they know the incubation period they will know how long to keep people in quarantine.

Prawie cały czas musimy siedzieć w domu. | We have to stay at home almost all of the time.

Kiedy wychodzisz, musisz starać się trzymać dwa metry od innych ludzi. | You have to try and stay two metres away from other people when you go out.

Bycie w izolacji oznacza oddzielenie od innych ludzi. | Being in isolation means being separated from other people.

Pełne zdania - przykłady użycia słówek po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P