Walka z epidemią

fiszki - angielski

Reklama

Walka z epidemią - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Walka z epidemią.

samoizolacja | self-isolate

kwarantanna | quarantine

wypłaszczyć krzywą | flatten the curve

odporność stadna | herd immunity

szybkie testy antygenowe | rapid antigen tests

izolować | isolate

maska | mask

odsiew | screening

dystans społeczny | social distancing

szczepionka | vaccine

Walka z epidemią po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P