Poważne objawy

fiszki - angielski

Reklama

Poważne objawy - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Poważne objawy.

suchy kaszel | dry cough

gorączka | fever

dreszcze | chills

wysoka temperatura | high temperature

kaszel | cough

duszność | shortness of breath

trudności w oddychaniu | difficulty breathing

utrata smaku | loss of taste

utrata węchu | loss of smell

wymioty | vomiting

problemy z oddychaniem | trouble breathing

uporczywy ból w klatce piersiowej | persistent pain in the chest

Poważne objawy po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P