Pełne zdania - oficjalne informacje

fiszki - angielski

Reklama

Pełne zdania - oficjalne informacje - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Pełne zdania - oficjalne informacje.

COVID-19 łatwo przenosi się z osoby na osobę. | COVID-19 spreads easily from person to person.

Powikłania prowadzące do śmierci mogą obejmować niewydolność oddechową, niewydolność wielonarządową, w tym uszkodzenie serca, wątroby lub nerek. | Complications leading to death may include respiratory failure, multiorgan failure, including injury of the heart, liver or kidneys.

W rzadkich sytuacjach kilka tygodni po zakażeniu u dzieci może rozwinąć się ciężki zespół zapalny. | In rare situations, children can develop a severe inflammatory syndrome a few weeks after infection.

Jakie są objawy COVID 19? | What are the symptoms of COVID 19?

Każdy może zachorować na COVID-19 i poważnie zachorować lub umrzeć. | Anyone can get sick with COVID-19 and become seriously ill or die.

Poważniejsze i rzadsze powikłania neurologiczne, takie jak udary, zapalenie mózgu, majaczenie i uszkodzenie nerwów. | More severe and rare neurological complications such as strokes, brain inflammation, delirium and nerve damage.

Zachowaj bezpieczeństwo, stosując proste środki ostrożności, takie jak dystans fizyczny, noszenie maski. | Stay safe by taking some simple precautions, such as physical distancing, wearing a mask.

Kiedy powinienem wykonać test na COVID-19? | When should I get a test for COVID-19?

Zarówno izolacja, jak i kwarantanna to metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. | Both isolation and quarantine are methods of preventing the spread of COVID-19.

Izolację stosuje się w przypadku osób z objawami COVID-19 lub z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa. | Isolation is used for people with COVID-19 symptoms or who have tested positive for the virus.

Pełne zdania - oficjalne informacje po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P