Urządzenia i sprzęt 2 / 2

fiszki - angielski

Reklama

Urządzenia i sprzęt 2 / 2 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Urządzenia i sprzęt 2 / 2.

sprzęt komputerowy | hardware

pamięć | memory

myszka | mouse

drukarka | printer

głośniki | speakers

wentylator | fan

pamięć typu flash | flash memory

obudowa komputera | computer case

kursor myszy | mouse cursor

ekran | screen

kabel zasilający | power cable

Urządzenia i sprzęt 2 / 2 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P