Poczta internetowa

fiszki - angielski

Reklama

Poczta internetowa - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Poczta internetowa.

temat | subject

skrzynka odbiorcza | inbox

skrzynka nadawcza | outbox

kopia robocza | draft

załącznik | attachment

wiadomość | message

odpowiedzieć | reply

przesłać dalej | forward

wysłać maila | send an email

konto | account

Poczta internetowa po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P