Korzystanie z komputera 2 / 3

fiszki - angielski

Reklama

Korzystanie z komputera 2 / 3 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Korzystanie z komputera 2 / 3.

wycinać | cut

usunąć | delete

otworzyć | open

wkleić | paste

przewinąć w górę | scroll up

przewinąć w dół | scroll down

wylogować się | log off

przeglądać internet | browse the Internet

pobierać | download

optymalizować | optimize

umożliwiać | enable

Korzystanie z komputera 2 / 3 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P