Korzystanie z komputera 3 / 3

fiszki - angielski

Reklama

Korzystanie z komputera 3 / 3 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Korzystanie z komputera 3 / 3.

zainstalować | install

odinstalować | uninstall

cofać zmiany | undo changes

przechowywać dane | store data

wysyłać | send

szukać | search

zastąpić | replace

otrzymać | receive

nacisnąć | press

ładować dane | load data

wstawić zdjęcie | insert a photo

Korzystanie z komputera 3 / 3 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P