Korzystanie z komputera 1 / 3

fiszki - angielski

Reklama

Korzystanie z komputera 1 / 3 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Korzystanie z komputera 1 / 3.

zrestartować | restart

zamknąć | shut down

podłączyć | connect

odłączyć | disconnect

włączyć | turn on

wyłączyć | turn off

kliknąć | click

kopiować | copy

drukować | print

zapisać | save

wybrać | select

Korzystanie z komputera 1 / 3 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P