Wygląd 1 / 2

fiszki - angielski

Reklama

Wygląd 1 / 2 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Wygląd 1 / 2.

piękny | beautiful

brzydki | ugly

gruby | fat

chudy | skinny

szczupły | slim

niski | short

wysoki | tall

bardzo wysoki | very tall

umięśniony | muscular

atrakcyjny | attractive

ładny | pretty

silny | strong

Wygląd 1 / 2 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P