Cechy charakteru 1 / 4

fiszki - angielski

Reklama

Cechy charakteru 1 / 4 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Cechy charakteru 1 / 4.

odważny | brave

kreatywny | creative

racjonalny | rational

staranny | careful

ambitny | ambitious

irytujący | annoying

arogancki | arogant

agresywny | aggressive

spokojny | calm

zabawny | funny

przyjacielski | friendly

szczery | honest

Cechy charakteru 1 / 4 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P