Relacje - czasowniki

fiszki - angielski

Reklama

Relacje - czasowniki - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Relacje - czasowniki.

zaręczyć się | get engaged

wziąć ślub | get married

wziąć rozwód | get divorced

iść na randkę | go on a date

zaprzyjaźniać się | make firends

oświadczyć sie | propose

zerwać z kimś | break up with somebody

mieszkać razem | live together

być w ciąży | be pregnant

dorastać | grow up

wziąć rozwód | get divorce

spodziewać się dziecka | expect a baby

Relacje - czasowniki po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P