Cechy charakteru 3 / 4

fiszki - angielski

Reklama

Cechy charakteru 3 / 4 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Cechy charakteru 3 / 4.

lojalny | loyal

skromny | modest

miły | nice

optymistyczny | optimistic

pesymistyczny | pessimistic

wytrwały | persistent

cierpliwy | patient

opiekuńczy | protective

odpowiedzialny | responsible

wrażliwy | sensitive

nieśmiały | shy

uparty | stubborn

Cechy charakteru 3 / 4 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P