Pozostałe relacje

fiszki - angielski

Reklama

Pozostałe relacje - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Pozostałe relacje.

dziewczyna | girl

chłopak | boy

przyjaciel | friend

dziewczyna (sympatia) | girlfriend

chłopak (sympatia) | boyfriend

mężczyzna | man

kobieta | woman

partner | partner

sąsiad | neighbour

współpracownik | colleague

znajomy | friend

nieznajomy | stranger

wspólni znajomi | mutual friends

kolega z klasy | classmate

związek | relationship

Pozostałe relacje po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P