Przydatne słownictwo 1 / 2

fiszki - angielski

Reklama

Przydatne słownictwo 1 / 2 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Przydatne słownictwo 1 / 2.

zgoda, zatwierdzenie | approval

burza mózgów | brainstorm

sprawa, przypadek | case

ostateczny termin | deadline

delegacja | business trip

zadanie | task

spotkanie | meeting

rozeznanie | research

informacja zwrotna | feedback

szkic | draft

studium przypadku | case study

rekrutacja wewnętrzna | in-house recruitment

Przydatne słownictwo 1 / 2 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P