Spotkania - przydatne zwroty

fiszki - angielski

Reklama

Spotkania - przydatne zwroty - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Spotkania - przydatne zwroty.

zaczynajmy, zacznijmy | let’s get started

Naprawdę musimy zacząć spotkanie. | We really should get started the meeting.

Dla tych z was, którzy mnie jeszcze nie znają, jestem Johny. | For those of you who don’t know me yet, I am Johny.

Jesteśmy tu dzisiaj, aby porozmawiać o… | We are here today to talk about …

Porozmawiajmy o tym później. | Let’s talk more about that later on.

Spróbujmy pozostać przy głównym temacie. | Let’s try to stay on main topic.

Co dokładnie masz na myśli? | What exactly do you mean?

Możecie porozmawiać o tym między sobą po spotkaniu. | You can discuss that amongst yourselves after the meeting.

Co myślisz o tej sprawie? | What do you think about that case?

Jeśli są już wszyscy, zacznijmy spotkanie. | If we are all here, let’s start the meeting.

Johny, czy mógłbyś robić notatki? | Johny, would you mind taking notes?

Po pierwsze, będziemy rozmawiać o nowym projekcie. | Firstly, we’ll be talking about new project.

Zostawmy to na kolejne spotkanie. | Let’s leave this for another meeting.

Spotkania - przydatne zwroty po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P