Popularne skróty

fiszki - angielski

Reklama

Popularne skróty - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Popularne skróty.

tak szybko, jak tylko możliwe | as soon as possible (ASAP)

dla twojej informacji | for your information (FYI)

kluczowe wskaźniki wydajności | key performance indicators (KPI)

do potwierdzenia | to be confirmed (TBC)

często zadawane pytania | frequently asked questions (FAQ)

prezes | chief executive officer (CEO)

menadżer projektu | project manager (PM)

koniec roku | end of year (EoY)

do zaktualizowania | to be updated (TBU)

do ustalenia | to be defined (TBD)

Popularne skróty po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P