Przydatne słownictwo 2 / 2

fiszki - angielski

Reklama

Przydatne słownictwo 2 / 2 - lista słówek

Gotowa lista do nauki wraz z całym słownictem użytym w lekcji: Przydatne słownictwo 2 / 2.

staż | internship

personel, pracownicy | staff

kamień milowy | milestone

opis projektu | brief

przepływ pracy | workflow

umowa | agreement

wytyczne | guidelines

cel | objective

kierownik | supervisor

szkolenie | training

Przydatne słownictwo 2 / 2 po angielsku. Fiszki lub gotowa lista słówek do nauki - ty wybierasz sposób w jaki się uczysz.

Jak korzystać?

Zamiana kolejności tłumaczenia


Obrót fiszki

kliknij fiszkę lub użyj klawiszy


Następna / poprzednia fiszka

kliknij / lub użyj klawiszy


Dodanie / usunięcie powtórki

kliknij lub użyj klawisza P